Přeskočit na hlavní obsah

Zaměření

Jako advokát jsem oprávněn poskytovat právní služby ve všech věcech a ve své praxi se pak zaměřuji na poskytování právního poradenství především v oblastech občanského, trestního, správního a ústavního práva.

V rámci občanského práva se pak zaměřuji především na smluvní agendu - vypracování a revize všech typů smluv (převody nemovitostí, věcná břemena, smlouvy o dílo, kupní smlouvy atd.), ochranu osobnosti, rodinné a manželské právo včetně rozvodů, právo nemovitostí, pracovní právo, vymáhání pohledávek, včetně exekucí i zastavování exekucí a insolvence (oddlužení).

V rámci trestního práva se pak zaměřuji na obhajobu obviněného a obžalovaného v trestním řízení, zastupování poškozeného (oběti trestné činnosti), včetně uplatnění náhrady škody v rámci trestního řízení.

V oblasti správního práva se pak specializuji zejména na přestupkové řízení a stavební právo.

V rámci ústavního práva poskytuji právní služby zejména při podávání ústavní stížnosti, včetně jejího sepsání a zastupování před Ústavním soudem.

Dále se specializuji na právo spolků, včetně založení spolku, vypracování stanov a všech potřebných dokumentů. Poskytuji také právní poradenství při založení společenství vlastníků jednotek, včetně vypracování stanov a rovněž při založení s.r.o..Při těchto činnostech pak spolupracuji s notářem.

V rámci výše uvedených oblastí také zastupuji klienty ve správních řízeních před orgány státní správy a v soudních řízeních u okresních, krajských a vrchních soudů, včetně zastupování v řízeních před Nejvyšším a Ústavním soudem.